UITBREIDING VILLA

Een bestaande villa in een residentiële setting wordt verbouwd om tegemoet te komen aan de noden van de bewoners. Er is nood aan een extra slaapkamer en bijkomende kantoorruimte. Bij het ontwerpend onderzoek bleek ook de relatief beperkte relatie met de tuin een knelpunt. De villa ligt diep op het perceel ingeplant waardoor de voortuin de eigenlijk tuin is waar de bewoners het meest vertoeven. De oriëntatie is gunstig omdat de tuin ten zuiden van het pand ligt. De kleine ramen met houten tussenverdeling geven de villa zijn typische karakter maar belemmeren ook de daglichttoetreding. De binnenruimte worden hierdoor als donker ervaren.


De uitbreiding betreft een volume over twee bouwlagen en wordt naast het bestaande volume ingeplant. Door het nieuwe volume naar voor te schuiven ontstaat een getrapt volume waarbij het hoofdvolume wordt geflankeerd door twee verschoven volumes (de huidige garage enerzijds en de uitbreiding anderzijds).

Het bestaande gebouw heeft een kenmerkende uitstraling door de combinatie van de witgeschilderde bakstenen gevels en de verouderde Boomse dakpannen. De uitbreiding tracht een antwoord te geven op dit kleurenpalet door enerzijds te contrasteren (zwarte aluminium gevelbekleding) en anderzijds te versterken (houten gevelbekleding).