HERBOUW HOEVE MET BEHOUD VAN KARAKTERISTIEKE VOORGEVEL

De typologie van de hoeve in zijn landelijke context werd als uitgangspunt genomen bij het totstandkomen van het ontwerp. Hoewel het ontwerp voorziet in het slopen van een aanzienlijk deel van de huidige constructie, blijft het streefdoel om een duurzame kwalitatieve eengezinswoning te realiseren met respect voor de context (stedenbouwkundig en ruimtelijk) en het bestaande patrimonium. Om die reden wordt de voorgevel en de karakteristieke dienstvleugel behouden. De te herbouwen delen worden opgericht met gerecupereerde baksteen. Het nieuwe dak, met correcte bouwfysische opbouw, wordt voorzien van antracietkleurige dakpannen conform de huidige toestand.


Door de vele aanbouwsels en annexen die de huidige toestand kenmerken is de uitstraling van het oorspronkelijke boerenhuis fel afgezwakt. Door het boerenhuis te ontdoen van alle balast ontstaat een zuiver en krachtig morfologisch verhaal. Twee archetypische volumes, het boerenhuis en de lage dienstvleugel, staan haaks op elkaar gepositioneerd. Door de verschillen in schaal, lengte en oriëntatie ontstaat er een spanningsveld dat beide volumes versterkt.


De schakeling van beide volumes wordt gerealiseerd door een nieuw volume tussen het boerenhuis en de dienstvleugel te schuiven. Om het accent op het boerenhuis te leggen wordt dit scharnier vormgegeven als een bescheiden “doosje” en voorzien van een eigentijdse detaillering en materialisatie. Een genuanceerde rode baksteen wordt in wildverband gelijmd geplaatst. Raamopeningen worden als structureel verlijmd glas in het gevelvlak geplaatst.