METHODIEK


ANALYSE

MVMA vertrekt steeds vanuit een grondige analyse van de context. Naast evidente elementen zoals stedenbouwkundige regels en oriëntatie leidt een grondige blik op de context vaak tot verrassende inzichten. In die zin is de context in veel gevallen de bepalende kracht die leidt tot nieuwe ruimtelijke oplossingen die het project in zijn uiteindelijke plooi doen vallen.
Elk project vertrekt vanuit een ruimtelijk programma. Een grondige analyse en kennis van het programma leidt tot betere projecten. MVMA investeert veel tijd in het begrijpen en uitdiepen van het programma. Dit komt steeds tot stand in een dialoog tussen architect en opdrachtgever, waarbij de juiste vragen leiden tot de juiste antwoorden. In een interview peilt MVMA naar de wensen en ambities van de opdrachtgever om zo de contouren vast te leggen waarbinnen het project tot stand zal komen.

BIM - VAN 2D NAAR 3D

De bouwpraktrijk evolueert en dit in een steeds sneller tempo. De jaarwisseling leidt steevast tot nieuwe regelgeving. De methodes om een project vorm te geven en realiseren zijn hier ook aan onderhevig. Waar de tekentafel reeds lang verleden tijd is wordt vandaag gebruikt gemaakt van een BUILDING INFORMATION MODEL. Dit virtuele 3Dmodel staat ons toe om ontwerpideeën sneller te communiceren naar opdrachtgever en bouwparters. Een gecoördineerde output met consistente plannen, gevels en snedes, gekoppeld aan een accuraat 3Dmodel biedt meer inzicht in het project zodat alle betrokken partners onmiddellijk mee zijn in het verhaal. MVMA kiest resoluut voor deze weg.

SAMENWERKEN

"BIMMEN" betekent samenwerken. Het bouwproces wordt complexer en vergt extra expertises en inzichten. Als architect wil MVMA hierin een sturende en coördinerende rol spelen zodat de input van alle partners op een hoogwaardige en consistente manier worden geïntegreerd in het project.
Het samenbrengen van verschillende disciplines om te komen tot een volwaardig en inhoudelijk sterk project is een uitdaging die een MVMA omarmt. Door het project vanuit verschillende achtergronden te benaderen ontstaat een gelaagd en breed gedragen project waarin alle aspecten ten volle tot hun recht kunnen komen. Nieuwe samenwerkingsverbanden zoals werken in bouwteam zijn een actueel antwoord op deze evolutie.