OPTOPPING BUNGALOW

De woning is gelegen in een voorstedelijke verkaveling met een relatief groen karakter door de aanwezigheid van hoogstammig groen. De straat is doodlopend waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk is. De typische “cul-de-sac” situatie met een centraal groenperk en enkele hoogstammige bomen bepaalt sterk de kwaliteit en sfeer van het perceel.
Het perceel heeft een onregelmatige vorm die zich het best laat omschrijven als een trapezium met twee uitstulpingen. De woning is opgelijnd met de rechtse perceelsgrens (NO) waardoor de overige tuinstroken min of meer een driehoekige vorm hebben. De onregelmatige vorm van de tuinstroken zorgt voor atypische maar interessante buitenruimtes.
Hoewel de omgeving als zeer groen wordt ervaren is de situatie rond het perceel misschien eerder atypisch ten opzicht van de rest van de verkaveling. De aangrenzende percelen ten zuidwesten en noordwesten van de woning bevatten geen hoogstammig groen waardoor het groene karakter hier niet echt aanwezig is. Het perceel ten noordoosten is precies het omgekeerde. Enkele mooie grote bomen zijn hier beeldbepalend voor de woning.


De woning is een bungalow waarbij alle functies op het gelijkvloers gesitueerd zijn. Het licht hellende dak functioneert louter als ‘dakdichting’ zonder bijkomende functionaliteit. Door de flauwe helling en de complexe houten dakstructuur is het nuttig invullen van de verdieping niet haalbaar en wenselijk.
De oplossing bestaat erin om de dakstructuur te ontmantelen en een optopping te voorzien in een lichte structuur. Hierdoor neemt de woonoppervlakte aanzienlijk toe en kunnen de nachtfuncties allen op de verdieping voorzien worden.
De huidige structuur van de woning vormt de basis van de optopping. In grote lijnen wordt de gelijkvloerse verdieping geëxtrudeerd. Om te vermijden dat het nieuwe volume te massief wordt, en tevens omdat de nieuwe woonoppervlakte te omvangrijk zou zijn, worden er op de hoeken twee insnijdingen gemaakt. Hierdoor wordt het volume speelser en ontstaan er interessante relaties met de omgeving.

Op de verdieping worden twee insnijdingen gemaakt in het hoofdvolume. Hierdoor zal het nieuwe volume vanuit de omgeving minder zwaar ervaren worden en ontstaan er interessante relaties met de omgeving. De traphal wordt aan één van deze insnijdingen voorzien zodat dat het daglicht tot op het gelijkvloers doordringt.
De twee insnijdingen situeren zich respectievelijk in het oosten en westen waardoor zowel ‘s ochtends als ‘s avonds rijkelijk zonlicht binnenschijnt.


In dit ontwerpvoorstel wordt het hellende dak volledig ontmanteld en vervangen door een nieuwe “optopping” met plat dak. De bestaande bakstenen sokkel wordt ingepakt met isolatie met daarop baksteen-strips. Ook de verdieping wordt afgewerkt met hetzelfde materiaal. Met de bestaande witte gevel als inspiratie wordt gekozen voor witte geglazuurde bakstenen strips die verlijmd worden op de isolatie. Dit resulteert in een krachtig helder volume dat contrasteert met het omringend groen.
De baksteen strips laten toe om op eenvoudige wijze te spelen met verschillende metselwerkverbanden. Door de sokkel in het traditionele “halfsteens verband” te voorzien ontstaat een knipoop naar de oorspronkelijke gevel. De nieuwe toevoeging wordt afgewerkt in stapelverband. Oud en nieuw worden hierdoor op subtiele wijze leesbaar in de gevel.
Het buitenschrijnwerk wordt vervangen door nieuwe goed isolerende houten ramen met blokkaders. Het hout zorgt voor een sterk contrast met de witte gevel en brengt een warme impuls in het geheel.
De details zoals kroonlijsten en sokkels worden afgewerkt in zichtbeton. De lichtgrijze kleur van het zichtbeton leunt aan bij de lichtgrijze verdiepte voegen van het metselwerk waardoor een harmonieus en verfijnd geheel ontstaat.