NIEUW UITVAARTCENTRUM TE BERLARE

Uitvaarten De Ras is momenteel gevestigd in Lede. Met de bouw van een nieuw uitvaartcentrum in Berlare zet Uitvaarten De Ras volop in op groei en dit met een complementair aanbod in hun dienstverlening.
Met een mix van functies en een inplanting op een "moeilijk" restperceel biedt het project een antwoord op enkele hedendaagse ruimtelijke vraagstukken. Het uitvaartcentrum bevindt zich op het gelijkvloers. Op de verdieping worden twee ruime en hedendaagse appartementen voorzien.


GEVEL - RELATIE TUSSEN PROJECT EN OMGEVING
Er is een spanningsveld tussen het introverte karakter van een uitvaartcentrum enerzijds en het openbare leven anderzijds. Om een gepast antwoord te vinden op dit spanningsveld wordt de gevel ingezet als middel om de invloeden van buitenaf te filteren.
Via een compositie van open delen (inkom, terrassen) en gesloten delen (rouwcafé, logistieke ruimtes, garage) ontstaat een krachtig gevelconcept dat de schaal van de omgeving overneemt en zich hierdoor ruimtelijk integreert in zijn context. De hoofdingang van het gebouw situeert zich ter hoogte van een overdekte inkomzone en is direct gelinkt aan een centrale ontvangstruimte. Deze ruimte is de meest publieke functie in het gebouw en fungeert als buffer tussen het openbaar domein en het uitvaartcentrum.
De mix van functies, wonen en uitvaartcentrum, vraagt de nodige aandacht bij het ontwikkelen van het ruimtelijk schema. Hoe verzoen je het introverte karakter van een uitvaartcentrum met de levendigheid van het wonen? De appartmenten zijn oost-west geörienteerd en ontvangen dus op beide gevels daglicht. Hierdoor is de voorgevel relatief gesloten met uitzondering van de inpandige terrassen. Het integreren van de terrassen binnen het hoofdvolume zorgt voor afstand en discretie. Doordat de achtergevel op de verdieping geen directe impact heeft op het gelijkvloers worden hier meer raamopeningen voorzien. De focus van de appartementen verschuift hierdoor naar het rustige binnengebied.

De site wordt achteraan begrensd door een sterk geknikte en grillige perceelsgrens die bebouwd is met een tuinmuur. In het ontwerp worden deze tuinmuren behouden en ingezet als ruimtelijk element. Het gebouw is ontworpen volgens een logische structuur met rechte lijnen. De ruimte tussen de rechte gevellijnen en de grillige tuinmuren zijn beeldbepalend voor het interieur van het uitvaarcentrum.
De patio's worden rijkelijk beplant met schaduwplanten, bodembedekkers en heesters. Het aanwezige groen en het indirecte daglicht (zonder inkijk) zorgen voor een introverte sfeer die past bij het intieme karakter van het rouwproces.