VEELZIJDIG BETON

De ontwerpopgave concentreert zich op het gelijkvloers van de woning. De bestaande aanbouw dient vervangen te worden door een nieuw volume dat de bestaande knelpunten wegwerkt en de potenties van het perceel maximaal tot hun recht laten komen.
Het gewenste programma omvat onder andere een leefkeuken, een wasberging met bijkeuken en een tuinberging ter vervanging van de bestaande tuinberging die gesloopt wordt.
Deze ontwerpoefening biedt de gelegenheid om het volledige gelijkvloers te herdenken. Zo ontstaat een "masterplan" voor de woning waarin een gefaseerde aanpak wordt voorgesteld.


PROGRAMMA
Het bestaande gelijkvloers wordt verlengd zodat het nieuwe programma kan ingevoegd worden. De leefkeuken wordt volledig naar achter geschoven zodat een maximaal contact met de tuin ontstaat. De bergingen worden tussen de bestaande woning en de leefkeuken geschoven. De relatie vanuit de bestaande woning naar de tuin wordt hierdoor geblokkeerd.

HERSCHIKKEN
Door de bergingen op te schuiven ontstaat er over de volledige breedte van de bestaande leefruimte een vrij zicht naar de tuin. De tuinberging komt in de zijstrook te staan en vormt hiermee een logische afsluiting tussen de oprit/straat en de tuin.

VERFIJNEN
De leefruimte wordt tussen de zone met bergingen en de bestaande woning geschoven. De vrijgekomen ruimte krijgt de functie van patio/terras. De leefkeuken sluit aan bij de bestaande leefruimtes. De leefkeuken heeft nu een gevel die grenst aan de tuin een gedeeltelijke gevel die op het zuiden geörienteerd is. De bergingen worden losgemaakt van de bestaande woning zodat er een extra toegang tot de woning ontstaat: “de achterdeur”. De tuinberging wordt opgevat als een transparant geheel dat evenwel volledig kan afgesloten worden. De tuin blijft bereikbaar vanaf de straat en wordt op een functionele wijze afgesloten.