VISIE


Als architectenbureau bedenkt MVMA logische structuren en boeiende ruimtes met een uitgesproken visie op DUURZAAMHEID. Hierbij wordt de ontwerpopgave vanuit verschillende invalshoeken benaderd zodat het eindresultaat altijd een gelaagd geheel vormt waarbij de ambities en wensen van de bouwheer volledig tot hun recht komen.

Nadenken over CONTEXT EN BELEVING vormt de basis van het ontwerpproces. In dialoog met de bouwheer ontstaat er een denkkader waarbinnen ruimtelijke concepten kunnen worden afgetoetst en verfijnd. Deze DIALOOG is essentieel. MVMA zet dan ook sterk in op overleg.

MVMA staat voor MAATWERK. Omdat elke ontwerpopgave uniek is wordt er steeds vanaf een wit blad begonnen. De jarenlange ervaring van MVMA helpt om op het juiste moment de juiste vragen te stellen. Hierdoor worden foute keuzes vermeden en wordt het project snel op het goede spoor gezet. Het doel is steeds het streven naar een KRACHTIG en PUUR concept dat voldoet aan alle eisen en wensen van de bouwheer.

Hedendaags bouwen is een complex proces. Wetgeving, normen en maatschappelijke tendenzen evolueren snel. De uitdaging is om doorheen dit kluwen van regels en invloeden de conceptuele keuzes te handhaven zodat het eindresultaat volledig voldoet aan de vooropgestelde verwachtingen. MVMA hecht veel belang aan het bewaken van het oorspronkelijke concept en dit met respect voor belangrijke randvoorwaarden zoals budget en timing. Kort samengevat komt het hier op neer: elk geslaagd project start met een goed gesprek.

Welkom!